Co to są LED-y RU
DIODY LED (Light Emitting Diode) są
półprzewodnikowymi źródłami światła
wykorzystującymi, odkryte na początku
XX w. zjawisko elektroluminescencji.
Najprościej mówiąc – w środku diody
następuje zamiana energii wzbudzonych
atomów na cząsteczki światła, czyli fotony.
Taki rodzaj technologii nazywamy światłem
IV generacji, który stanowi obecnie
najbardziej efektywną i najszybciej rozwijającą się technologię świetlną na
świecie. Efektywność źródła światła mierzy się w lm/W (lumeny/Watt), czyli
wskaźniku mówiącym jaką ilość światła generuje dane źródło wykorzystując
1W mocy. Dla żarówek jest to około 10-12lm, dla halogenów 20-30lm, dla
świetlówek liniowych nawet 80-90lm. Obecnie diody LED znacznie
przekraczają 120lm/W.
Diody LED możemy podzielić na 3 rodzaje: diody THT, PLCC i POWER LED.
W lampach „STARlight LED” wykorzystujemy diody PLCC wiodącego
producenta firmy OSRAM. Każda tego rodzaju dioda składa się z chipa,
czyli półprzewodnikowego komponentu, który stanowi serce diody
wytwarzając światło, obudowy, oraz luminoforu, który pozwala na zmianę
długości fali emitowanej przez chip i wytworzenie światła białego. Zaletą
diody PLCC jest wysoka wytrzymałość, dobry rozkład ciepła oraz kąt
świecenia - 120°, co jest szczególnie istotne w przypadku aplikacji
oświetlenia ogólnego.
 
Żywotność
Mówiąc o żywotności w oświetleniu powinniśmy brać pod uwagę nie moment,
w którym dioda LED przestanie zupełnie świecić, ale tak zwany parametr
L-70, czyli czas pracy, w którym dioda jako źródło światła osiąga 70% swojej
nominalnej jasności. Dla diod PLCC o markowych chipach oraz przy zachow-
aniu wszystkich parametrów termicznych, taki czas powinien wynieść
powyżej 60,000 godzin. Dla tego wskaźnika bardzo ważna jest temperatura
pracy diody, na którą ma wpływ całościowa konstrukcja lampy, począwszy
od miejsca osadzenia diody, a skończywszy na obudowie. Bardzo ważnym
jest fakt, że w diodach nie występuje zjawisko przepalenia, tylko powolna
degradacja strumienia świetlnego.
Kolory i temperatura bieli
W diodach LED możemy uzyskać dowolny kolor, a co najważniejsze światło
to jest monochromatyczne, co oznacza, że dioda świeci tylko taką długością
fali, jakiej oczekujemy. Jeżeli zaś chodzi o temperaturę światła białego, to
możliwe jest wytwarzanie światła od bardzo ciepłego – 2.000oK, poprzez
dzienne – 5.000oK, aż do bardzo zimnego – 7.000oK. Im wyższa tempera-
tura barwowa danego źródła światła, tym bardziej jest ono zbliżone do nie-
bieskiego, a mniej do czerwonego. W lampach „STARlight LED” stosujemy
diody o temperaturze światła dziennego – 5.000oK.
Wskaźnik oddawania barw CRI
Oddawanie barw jest parametrem opisującym jak naturalne lub jak bardzo
nienaturalne kolory będzie miało otoczenie oświetlone źródłem światła o
danym wskaźniku oddawania barw. Oddawanie kolorów określa się dla lampy
o danej barwie światła. Do pomiaru oddawania kolorów najczęściej stosuje
 
się metodę systemu Ra oraz CRI. Diody LED mogą być produkowane
w różnych wskaźnikach oddawania barw. Od bardzo niskiego, po
sięgający nawet 99%. Diody używane w lampach „STARlight LED” mają
współczynnik CRI >86 i jest to wystarczająco do oświetlenia obiektów
wymagających specjalistycznego światła – np. sale operacyjne.
Efekt stroboskopowy
jest to efekt migania światła charakterystyczny dla świetlówek liniowych
gdyż emisja światła następuje w falach o określonej częstotliwości. Taki
rodzaj emisji światła jest uciążliwy dla organizmu ludzkiego i może
powodować bóle oczu oraz migreny.
Promieniowanie UV oraz IR
Proces rozwoju technologii LED zmierza do całkowitego wyeliminowanie
promieniowania, które jest nie tylko nieprzydatne z punktu widzenia
oświetlenia, ale również może być szkodliwe. Odpowiednio skonstruowana
dioda nie emituje promieniowania UV, które jest niezdrowe dla człowieka –
zwłaszcza w swoich krótszych wartościach.
Diody nie emitują również podczerwieni, którą odczuwalibyśmy jako ciepło.
Skrajnie przeciwnym przypadkiem jest halogen, który większość energii
zamienia na podczerwień i stąd nagrzewa swoje otoczenie.
Utylizacja
Zgodnie z ustawą o zużytym sprzęcie elektronicznym i elektrycznym
(DZIENNIK USTAW Z 2008 R. NR 223 POZ. 146) każda firma produkująca,
bądź wprowadzająca na rynek sprzęt elektroniczny musi zapewnić jego
utylizację. Dotyczy to również diod LED. Podlegają one jednak utylizacji
jako sprzęt elektroniczny niezawierający elementów szkodliwych, co
sprawia, że cały proces jest o wiele prostszy niż w przypadku świetlówek
Ponad to diody spełniają normę RoHS (Restriction of Hazardous Sub-
stances) – jest to unijna dyrektywa (2002/95/EC), z 27 stycznia 2003
roku, wprowadzona w życie 1 lipca 2006 roku. Dyrektywa ta została tran-
sponowana do prawa polskiego Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z
dnia 27 marca 2007 roku (Dz.U. nr 69, poz. 457). Celem wprowadzenia
dyrektywy jest zmniejszenie ilości substancji niebezpiecznych
przenikających do środowiska z odpadów elektrycznych i elektronicznych.
 
Copyright Starlightled.eu 2013 Wszystkie prawa zastrzeżone
Realizacja Lemma Studio